પ્રેમ, સબંધ, ભાવ

૨૮૮. પ્રેમ, સબંધ, ભાવ
———————————————
ફૂલોની ક્યારીમાં સુગંધ રેલાય છે,
મધમધતી પ્રીત પણ સંકેલાય છે,

ક્યારેક તો આવે છે વસંતની બહાર,
જો ને પાનખરમાં પ્રેમ ધકેલાય છે,

દિવસો પણ એ કંઈક નવા હતા ને,
એજ દિવસો ધીરે ધીરે વિસરાય છે,

તું સાથ, અને હાથમાં હાથ તો હતા,
હવે બધાજ સંબંધો પણ ભૂંસાય છે,

અર્જુન સુભદ્રાની વાત નથી કરતો,
દ્રૌપદીનો ત્યાગ ભાવ ઓસરાય છે,

રાધાના પ્રેમની પરીક્ષા કેમ કરો છો,
ગોપીઓ સાથેનો સંબંધ વિલાય છે,

સંકેલાતી રહેતી છે, હર-હંમેશ સૃષ્ટિ,
એમાં માનવતાની હાર સચવાય છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૭:૦૩ સાંજે, ૧૧/૧૨/૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 288
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s