દુનિયામાં આવ…

૨૮૫. દુનિયામાં આવ…
———————————————
ક્યારેક વિચારોની દુનિયામાં તો આવ,
તારા હોઠ ને કદી મારા હોઠે તો અડાવ,

ભલે ના હોય દિલમાં મારા માટે પ્રેમ,
ક્યારેક લાગણીઓને માથે તો ચડાવ,

હરહંમેશ તુ મારાથી ભલેને દુર જ રહે,
તારી યાદો સાથે મારી યાદોતો લડાવ,

ક્યાં નથી જાણતી, દર્દ કયા છે દિલમાં,
જાણવા છતાં દૂર રહી રહીને ન રડાવ,

એવું નથી કે વેદનાઓ ફક્ત મારી છે,
ભલે પારકો સમજીને ભાગ તો પડાવ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૧૬ બપોરે, ૧૧/૧૨/૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 285
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s