રૂપિયાની વ્યથા…

૨૮૪. રૂપિયાની વ્યથા…
———————————————
હું તો સદાય કહું જ છું ને આ વાત,
મારી કિંમત કાઈ નથી, કાગળ શિવાય,
સંબંધો અને પ્રેમ કરતા,
વધીને હું તો ક્યારેય હોતી જ નથી,
હું તો સદાય કહું જ છું ને આ વાત,
ભલે મારા વગર અહીં,
દુનિયામાં ઓછું મળે,
અને મને પામીને કદાચ,
થોડું જાજું મળે,
હું તો સદાય કહું જ છું ને આ વાત,
મને બદલાવ પૂરતી જ રાખો તો ઠીક છે,
મારે સંબંધોમાં દરાર,
અને પ્રેમમાં કટાર નથી બનવું,
મારે અહીં ભેદભાવની રેખાઓ નથી દોરવી,
હું તો સદાય કહું જ છું ને આ વાત,
તું ગરીબ છે, અને હું પૈસાદાર છું,
નથી સાંભળવા આવા શબ્દો મારે,
હવે દુઃખ થાય છે મને મારા હોવા પર,
ક્યારેક વિચાર આવે છે, અને થાય,
હું તો સદાય કહું જ છું ને આ વાત,
કે મને નાબૂદ કરી નાખો,
મારા કારણે જ અહીં માનવના મૂલ્યો,
હણાતા, કપાતા અને રમતે રમતા હોય,
તો કેમ બંધ નથી કરી દેતા,
હું તો સદાય કહું જ છું ને આ વાત,
મને મારુ આ અકાળ મૃત્યુ ગમશે,
પણ મારા કારણે આ પરમ તત્વ પ્રેમનું,
ભુલાતું અસ્તિત્વ નથી જીરવાતું હવે,
હાશ….
છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મને મારા,
અંતિમ સંસ્કાર વિધિનું પણ ગુમાન થાય છે,
હું તો સદાય કહું જ છું ને આ વાત,
કે મારે બસ પ્રેમ અને સંબંધો સાથે માણસને,
રમતો, ભમતો અને એક બીજાને ગમતો જોવો છે…
આ જીવનનો અંત મને મંજુર છે,
મેં સ્વીકાર્યો છે, હરખ ભેર…
આનંદથી,
હું તો સદાય કહું જ છું ને આ વાત,
મને મારા અકાળ મૃત્યુની નથી પડી,
પણ હવે મારા ખાતર કોઈ ભાઈ ભાઈ નઇ લડે,
પ્રેમનું પુનઃગઠન થશે, સંબંધોમાં નજદીકી વધશે,
હું ખુશ હોઈશ મારી છેલ્લી સવારી પાર,
હું તો સદાય કહું જ છું ને આ વાત,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૨૨ રાત્રે, ૦૨/૧૧/૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 284
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s