અમસ્તી મસ્તી…

૨૮૩. અમસ્તી મસ્તી
———————————————
સૌંદર્યમાં લીપાયેલી કાયા આજ અમસ્તી જોઈ છે,
તારા યૌવનમાં ઉછળતા ઉભારોની મસ્તી જોઈ છે,

સ્ત્રી દેહના અનુપમ સૌંદર્યની શુ વાત કરું ‘જીવન’,
સ્તનના સાગરોમાં ડૂબતી કેટલીયે કસ્તિ જોઈ છે,

એવું નથી કે અહીં છે કોઈ રાજાની સંતનત હયાત,
પણ તુજ મોહમાં વસેલી હજારોની વસ્તી જોઈ છે,

તું માત્ર જગમાં કમનીય કાયાની ચરમસીમા નથી,
પણ મળીને તને અનુભવાયું, કે મોટી હસ્તી જોઈ છે,

અહાહા… આ સૌંદર્યના વર્ણનમાં શુ કહી શકું હું હવે,
જાણે અત્યાર સુધી દુનિયા પણ, મેં સસ્તી જોઈ છે,

આંખોમાં તારી લાગણીઓ ને તસતસતી જોઈ છે,
જાણે જવાની સાથે ભેળવાયેલી મેં મસ્તી જોઈ છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨:૦૪ રાત્રે, ૦૨/૧૨/૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 283
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s