રસ્તાની રંગતો

૨૭૯. રસ્તાની રંગતો
——————————–
રસ્તા પર ચાલતી આ કાર કમાલ છે,
કદાચ ટેક્નોલોજી અંગેની બબાલ છે,

ટોલ ટેક્ષની વસુલતો હતી હાલ સુધી,
હવે જૂની કરન્સી અંગે આ ધમાલ છે,

સ્ટેશનો અને બસોની અહીં દોડમદોડ,
ક્યાંક પેસેંજરો ક્યાંક ભરેલો માલ છે,

વિચિત્ર દોડાદોડ કરતી કિનારે પ્રકૃતિ,
લીલવર્ણી વૃક્ષો, પર્વતો રંગે લાલ છે,

જીવનની ગતિ એટલીજ અવિરત છે,
કેટલીયે મૂંઝવણને મનમાં સવાલ છે,

ક્યારેક લાગે જગમાં માણસ કંગાલ,
અને દોડતી સડકો પણ માલામાલ છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૪:૫૮ સાંજે, ૨૩/૧૧/૨૦૧૬ )
——————————–
© Poem No. 279
Language – ગુજરાતી
——————————–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s