અનોખો તાલ…

૨૭૬. અનોખો તાલ…
———————————————
દશા મારી અનોખો લય અનોખો તાલ રાખે છે, *
લાગણીઓ, ભાવનાઓને દુનિયા બેહાલ રાખે છે,

કહ્યા કરતી હતી આ દુનિયા જ મને લડી લેવાનું,
કોઈની નજરે પટકાય છતાં ઉલ્ટા સવાલ રાખે છે,

પવન ભલે પટકાયા કરતો હોય વૃક્ષો પર અફાટ,
જમીને દાટાયેલા મૂળ પણ સુરક્ષાની ઢાલ રાખે છે,

બહાના, વાયદા, વાત ને વિવાદો નથી સમજતી,
છતાંય જોને રીત-રિવાજ દુનિયા કમાલ રાખે છે,

પાપ પુણ્યની મોટી મોટી વાતો કર્યા જ કરવાની,
પાપના પોટલા ઉપાડવા દુનિયા હમાલ રાખે છે,

ક્ષમતા સમાજમાં નથી પ્રેમનો જવાબ આપવાની,
છતાંય આંગળી ઉઠાવવાની જોને મઝાલ રાખે છે

સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૧૩ રાત્રી, ૨૧/૧૧/૨૦૧૬ )

((★ તરહી પ્રકારની રચના જેમાં * પ્રથમ પંક્તિ અમૃત ‘ઘાયલ’ સાહેબની છે…. ★))
———————————————
© Poem No. 276
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s