એક વાત છે…

૨૭૨. એક વાત છે…
———————————————
વાતો, યાદો અને મુલાકાતોની વાત છે,
વિસરાયેલા સમયના બાદની વાત છે,

સફર, રસ્તો અને સાથે ચાલવાની ટેવ,
પોતપોતાના આતો સ્વીકારની વાત છે,

જો આજે પણ અડધા સંસારે દિવસ છે,
અને મારા અંદર માત્ર રાતની વાત છે,

કોઇક સમજી શકે પ્રેમ, કોઇ પછતાય છે,
અણસમજુના એતો અહંકારની વાત છે,

કોઇક તો હતું યાદ કરનારું પણ સંસારે,
તૂટીને કોઈને વારંવાર ચહ્યાની વાત છે,

મંદીર, મસ્જિદ, ગુરુદ્વારા અને આ ચર્ચ,
બધી પોત પોતાના વિશ્વાસની વાત છે,

બેવફાઈ કહેવાય અને મજબૂરીઓ પણ,
દિલમાં આ પ્રેમના ઓડકારની વાત છે,
———————————————
~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૨૩ સવાર, ૧૯/૧૧/૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 272
Language – ગુજરાતી
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s