હારીને બેઠો છું…

૨૬૯. હારીને બેઠો છું…
——————————-
જીવનથી હવે તો હારીને બેઠો છું,
દુઃખના વિચારો મારીને બેઠો છું,

ભલે કોઈ નથી રહ્યુ મારી સાથે,
એકલો જ છું, એ ધારીને બેઠો છું,

ક્યારેક હોઈશ તારી યાદોમાં હું,
હવે એટલું જ વિચારીને બેઠો છું,

ભગવાન ભલે નથી દુનીયામાં,
પાણામાં શિલ્પ મઠારીને બેઠો છું,

આવે તો છે આજ પણ વરસાદ,
હવે મુલાકાતો ભુલાવીને બેઠો છું,

મન તો થાય છે મને રડી લઉં,
દુઃખોને દિલમાં છુપાવીને બેઠો છું,
——————————-
~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૭:૫૨ રાત્રે, ૧૮/૧૧/૨૦૧૬ )
——————————-
© Poem No. 269
Language – ગુજરાતી
——————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s