ઇઝહાર…

૨૬૩. ઇઝહાર
———————————————
હદ થઈ છે હવે તો સાવ કમાલ થઈ ગયો,
ઘરના કહે છે બયરાનો ગુલામ થઈ ગયો,

ખળખળ વહેતી ખેતરની ક્યારી અવિરત,
ઘાસ સાથે પણ સબંધોનો હકાર થઈ ગયો,

રોજ રહેતી હતી પાણીની ધાર સાવ મૂંગી,
કાંકરાના અવાજે પ્રેમનો ઇઝહાર થઈ ગયો,

ઓચિંતા જ વહેતી રહી નહેર વારસો વરસ,
ક્યારીઓમાં વહેણનો હવે આકાર થઈ ગયો,

પહેલા સાવ અમસ્તુ ઝરણું જ હતુ ને સ્નેહનું,
જોને હવેતો નદીના જેવો વિસ્તાર થઈ ગયો,

પહેલા હતા એના વહેવાના ચોક્કસ આકારો,
એનો પ્રવાહ પણ હવે તો નિરાકાર થઈ ગયો,
———————————————
~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૧૬ સવારે, ૧૦/૧૧/૧૬ )
———————————————
© Poem No. 263
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s