આપણ સાથે રહીએ… (ગીત)

૨. આપણ સાથે રહીએ… (ગીત)
———————————————
હાથમાં તારો હાથ ઝાલી આપણ સાથે રહીએ,
હાલ ને ગોરી બાળક બનીને સાથે સાથે રમીએ,
આજે ગામની શેરીએ મંડાયા લગનના છે દા’ડા,
હાલ ને ગોરી દોસ્ત બનીને સાથે સાથે જમીએ
હાથમાં તારો……

યાદ છે મને આંબલડી નીચે છુપાઈ જવાના દા’ડા,
હાલ ને ગોરી બાળક બની ફરી સાથે છુપાઈ જઇએ,
ખેતરે જઇને ચારો વાઢીને એક બીજાં પર નાખતા,
હાલ ને ગોરી યુવાની છોડી બાળક બનીને રમીએ,
હાથમાં તારો……

પહેલા રમવા દેતા લોકો, હવે મનમાં વહેમો ધરતા,
હાલ ને ગોરી રમવા કાજે દુનિયા છોડી ને જઇએ,
ભલેને દુનિયા વાતો કરતી, આપણે સાથે રહીએ,
હાલ ને ગોરી સાથે રહેવા એક બીજાના થઈ જઇએ,
હાથમાં તારો……

મરી મરી જીવવું ગમતું નથી હવે જીવી મને જરાએ,
હાલ ને ગોરી ખુલા દિલથી આજ આપણ જીવી લઇએ,
મિસ્ટરને મીસ બની જવામાં જરાય નથી મજા,
હાલ ને ગોરી ગામમાં જઇને જીવલો જીવલી થઈએ,
હાથમાં તારો……

———————————————
~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૩૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Geet – 2
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.