ભગવાન થઈ ગયો…

૨૫૯. ભગવાન થઈ ગયો…
———————————————
ચંદ્રનો પ્રકાશ પણ હવે અહિં સાક્ષાત થઈ ગયો,
આભમા દિવસભર સુર્ય, રાત્રે બાકાત થઈ ગયો,

અજર અમર સત્યતા કઈ પણ નથી હવે સંસારે,
ગીતાના શ્લોકમાં નશ્વરતાનો વિશ્વાસ થઈ ગયો,

પહેલા પિતા ગણાતો સહસ્ત્રમ પુત્રનો ધુતરાષ્ટ્ર,
મોહમાં ફસાઈને દુર્યોધનનો હવે દાસ થઈ ગયો,

મહારથીઓ સામે બાથ ભીડી શકનાર ગંગાપુત્ર,
પ્રતિજ્ઞા ખાતર હવે કૌરવોનો ગુલામ થઈ ગયો,

વેર વૃત્તિમાં અંધ બનેલા કપટી શકુનીનાં કારણે,
કૃરૂક્ષેત્રે આખા કૌરવ કુળનો સર્વનાશ થઈ ગયો,

પ્રેમતત્વનું કદાચ જ મહત્વ ગણાતું હોય સંસારે,
લોકોને ટાઈમપાસ સંબંધોમાં વિશ્વાસ થઈ ગયો,

પહેલા ફક્ત બ્રહ્મા પોતે કરતા સૃષ્ટિના નિર્ણયો,
માણસ પણ પોતેજ હવેતો ભગવાન થઈ ગયો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૫:૫૭ સાંજે, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 259
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s