આકૃતિ હું શ્યામની..

૨૫૮. આકૃતિ હું શ્યામની..
—————————————
કલમ ચાલી રહી છે વિચારોની,
સંગાથે…સંગાથે…
મનમાં અને નયનમાં દિલનો ઉમંગ
ઉછળી ઉછળીને બહાર આવવા મથતો..
સ્વપ્નની વહેતી નહેરની એક તરફ પ્રેમ
અને બીજી તરફ મીઠી મુંઝવણ…
જવાબ શું આપું શ્યામને..
આકૃતિઓ હજી પણ છે અસ્પષ્ટ…
દિલનો અવાજ શું સાંભળી શક્શે આ સમાજ ?
પ્રિતના નીર વહેશે?
દિશા મળશે કે દશા બગડશે?
નથી સમજાતો જે પ્રેમ એ શું,
તુ સમજી શકીશ શ્યામ ?
જે આકૃતિમાં છે એ તું જ છે
કે તારા થકી જ આ આકૃતિ ?
અને એનાં વગર ની અધૂરપ,
વ્યથા અને એકલતા,
આધાર છે હવે મારા જીવનનો,
આકૃતિ ભલે હું રહીં તારી,
વૃંદાવન છે જો મારુ આ જીવન,
તો શ્યામ છે તું એમા મારો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( રેનોવેટેડ – ૪ નવેમ્બર, ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 258
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s