હવે આગી ના જા…

૨૫૩. હવે આગી ના જા…
———————————————
રોજ મને મળવા બોલાવીને આમ ભાગી ના જા,
આવી છે સાચેજ તું મળવા, તો હવે આગી ના જા,

ભલે આવી ગઇ પાનખર બની ને મારા જીવનમાં,
શુષ્ક લાગણીઓમાં બનીને આગ તું લાગી ના જા,

હવે નથી કઈ પણ ખાસ તારા વગરનાં જીવનમાં,
જેટલી પણ વધેલી યાદો છે, પાછી માંગી ના જા,

ઓચિંતા આ પલ મળી છે જીવવાની તારા સપને,
થઈ હશે સવાર એવું સમજી, વહેલા જાગી ના જા,

ભલેને નથીજ કર્યો મારા પ્રેમનો ક્યારેય સ્વીકાર,
બદનામ આશિક સમજી લાગણીઓ ત્યાગી ના જા,

ભલે ના તારા પ્રેમમાં મારા માટે ફૂલોની નરમાશ,
પણ, સાવ નફરતના કંટક બનીને તુ વાગી ના જા,

રહેજે આમજ લપાઈ બાહોમાં ભલે હોય સપનામાં,
આંખો ભલે ખુલે, કલ્પનાઓમાય તુ આગી ના જા,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨:૧૨ રાત્રે, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 253
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s