તું આવીશ ને…??

૨૫૫. તું આવીશ ને…??
———————————————
તું આવીશ ને ક્યારેક, તો આવજે,
કયારેક યાદો સાથે જરૂરથી લાવજે,
મારા માટે, અને મને જ મળવા,
એક સાથી અને પ્રેયસીના સ્વરૂપે,
ફક્ત મને મળવા બસ તું આવજે,
તું આવીશ ને….??

ઓચિંતો ઉદગાર જરાય ન કરતી,
મળવામાં વિચાર જરાય ન કરતી,
મારા સપનામાં રોજેરોજ આવીને,
ફરી જાય તો છે દુર પણ કોઈ હાલ,
અન્ય સ્વરૂપે પણ પ્રીત કાજે આવજે,
તું આવીશ ને….??

એક મીઠી હાસ્યની હેલી લઈ આવજે,
ગુલાબ તું હાથમાં એકાદ લઈ આવજે,
જરીક નમીને ઘૂંટણીયે બેસી જજેને તું,
અને પછી ગુલાબ ધરી દેજે મારી સામે ,
પાછી તુજ દિલની લાગણી સંભળાવજે,
તું આવીશ ને….??

ભલે ને દિલમાં પ્રેમ અપાર ન હોય,
મને ચાહવાનો પણ વિચાર ન હોય,
પણ મારા શુષ્ક હોઠો પર તારા હોઠની,
હળવી ભીનાસ તો જરૂરથી ફેલાવજે,
મને તારી બાહોમાં જકડી રાખજે ને,
તું આવીશ ને….

કદાચ નીચે બેસતા કાંકરાય વાગશે,
હોઠોને ચુંમતા કેટલાય વિચાર લાગશે,
પણ મારી લાગણી, મારા સપનાઓ,
અને આપણાં આ અજાણ્યા સંબંધોનું,
સ્વમાન અને માન રાખવા પણ લાવજે,
તું આવીશ ને….

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૩૨ રાત્રે, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 255
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.