દેખાય છે મહેસાણામાં…

249. દેખાય છે મહેસાણામાં…
———————————————
આંખોમાંથી તું કેમ ઓઝલ થઈ જાય છે મહેસાણામાં,
તારી યાદો તો હજીયે તાજી થઇ જાય છે મહેસાણામાં,

પહેલા મળતી તું માળીયા જેવા નાનકા ઘરની છતે,
હવે અમીરીથી અંજાયેલ કેમ દેખાય છે મહેસાણામાં,

ભૂલી જવાય ઘર અને ફળીયું પૈસાની મોહમાયામાં,
બાળપણ આજ પણ શેરીએ દેખાય છે મહેસાણામાં,

જન્મસ્થળ છે ભૂમિ અને જેનો ગર્વતો હંમેશ જ મને,
થતા ઘણાં બદનામ હવે તો દેખાય છે મહેસાણામાં,

ક્યારેક સાથે રમતા, ભમતા અને ઝઘડી પણ લેતા,
સંબંધમાં હવે આવતી દુરીઓ દેખાય છે મહેસાણામાં,

જ્યા જ્યા ખુંદેલા ખેતરો, કોતરો અને સપાટ મેદાનો,
ઉભેલી ઉંચી ઇમારતો હવે તો દેખાય છે મહેસાણામાં,

કેટલી સારી હતી પહેલા જૂનવાણી મારી એ દુનિયા,
હવે તો આભાસી નવીનતા જ દેખાય છે મહેસાણામાં,

© સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૪૩, ૩૦ ઓકટોબર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 248
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s