ભુલાઈ ગઇ છે…

245. ભુલાઈ ગઇ છે…
——————————
દુનિયાને પણ કદાચિત આજકાલ,
સમયની સારવાર ભુલાઈ ગઇ છે,

દિલમાં સળવળાટ તો અપાર હતો,
વેદનાઓ પારાવાર ભુલાઈ ગઇ છે,

પ્રથમ વખતે સોંસરવી થઈ હતી,
નજરો એ ધારદાર ભુલાઈ ગઇ છે,

એણે ઓચિંતા દિલમાં કરેલો ઘા,
તલવાર આરપાર ભુલાઈ ગઇ છે,

બનેલો શાયર મરીઝ ને ઘાયલ,
શબ્દોની વણજાર ભુલાઈ ગઇ છે,

રખડ્યો ‘જીવન’ સાબિતી આપવા,
પડેલી ત્યારે માર ભુલાઈ ગઇ છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૮:૪૧, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
——————————
© Poem No. 245
Language – Gujrati
——————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s