પ્રકૃતિ

244. પ્રકૃતિ…
—————————-

અવિરત પણ છે પ્રકૃતિ,
અંતઅનંત પણ છે પ્રકૃતિ,

અસ્વીકાર જ હોય હંમેશ,
છતાંય સ્વીકારેજ છે પ્રકૃતિ,

ક્યારેક વિચાર માત્રે હોય,
પછી પળે પળમાં છે પ્રકૃતિ,

સુંદર અને સુગમ્ય પણ,
ઓઝલ અંત પણ છે પ્રકૃતિ,

નિર્મલ નિરાધાર પ્રકૃતિ,
સૃષ્ટિ કેરો આધાર છે પ્રકૃતિ,

ક્યાક વરસતી નિર્ધારિત,
અનરાધાર પણ છે પ્રકૃતિ,

ક્યાંક તો બની છે નફરત,
અહિં તો પ્રેમાધાર છે પ્રકૃતિ,

ક્યાંક તો શરમાળ પણ છે,
નગ્નતાની કતાર છે પ્રકૃતિ,

ક્યારેક નિરંતર વહેતી રહે,
અંતે સાવ સ્તબ્ધ છે પ્રકૃતિ,

ઉબડ ખાબડ પથરાયેલી,
ક્યાંક છે સાવ સપાટ પ્રકૃતિ,

ક્યારેક બને મૃતસંજીવની,
ઝીંકાતો ઊંડો ઘાવ છે પ્રકૃતિ,

ક્યાક વેરાયેલ શુષ્ક રેત ને,
ઝરણાનો પ્રચંડ ધોધ પ્રકૃતિ,

ક્યાંક નગ્ન આવરણહીન,
ઢંકાયલ ઓતપ્રોત છે પ્રકૃતિ,

ઓચિંતો ઝબકારો હોય છે,
પછી ગાઢ અંધકાર છે પ્રકૃતિ,

શેરડી કેરી મીઠાસ પણ છે,
લીમડાની કડવાશ છે પ્રકૃતિ,

ક્યારેક ઊંચે આભે અડેલી,
પાતાળે ઊંડો અંત છે પ્રકૃતિ,

ક્યારેક અધર્મની સાથે છે,
ક્યાંક ધર્મ નિશાન છે પ્રકૃતિ,

ક્યારેક સામે સાક્ષાત છે,
વિશ્વે આત્મસાત છે પ્રકૃતિ,

ક્યારેક માત્ર કલ્પનમાં,
શબ્દનો શણગાર છે પ્રકૃતિ,

મૃત્યુ અને કાળની હડોહડ,
જીવનનો આધાર છે પ્રકૃતિ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )

——————————
© Poem No. 244
Language – Gujrati
——————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s