વહેતું રહેતું આ વાદળ…

242. વહેતું રહેતું વાદળ
———————————————
ઉડતું રહેતું સરક્તુ વાદળ,
સફરના વિચારો,
આનંદિત વિલંબિત કરે,
અને પછી,
સાવ નિઃસહાય,
રહી વહ્યા જ કરે,
શુ હોઇ શકે છે…?
દિલે વ્યથા,
આભમાં સરસરાટ
ગતિએ વહેતા,
અને નિરંતર પણે,
સફરના પંથે,
આખર જતા,
પાણી માટે તો,
વાદળોને ક્યાં પડશે તરસવું,
શિખામણ સમું છે આ,
ટીંપાનું જીવન,
છેવટે બાષ્પ બની,
ઉડવાનું,
એકાંતમાંથી,
ફરી મળીને રહેતાં,
અજાણ્યા ભેગા થઈ,
સાથે જ ચાલવું,
એક જ દિશામાં,
નિરંતર અને અનંત,
શાનો દ્વેષ કરવો,
ખપે છે આ,
નાનકડા જીવનમાં,
આખરમાં એણે પડશે વરસવુ

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૨૮, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )

———————————————
© Poem No. 242
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s