પ્રેમના સાગર

240. પ્રેમના સાગર
———————————————
મને શુ ખબર આજે આમ ઓચિંતા આવશે,
રૂપરૂપના ભરી પાછા સાથે શણગાર લાવશે,

કેમ છે ‘જીવન’, પછી આવી મને પણ કહેશે,
પોતીકી દાસ્તાન તણા પછી શબ્દો લાવશે,

નથી એ હવે એટલે જ એની યાદો આવશે,
પછી ભૂતકાળને ખેંચી ફરીથી સામો લાવશે,

માથે છે ટીકો, ડોકમાં હારને પગમાં ઝાંઝર,
રૂપ કેટકેટલા અજાણ્યા એ છુપાવીને લાવશે,

મને કહેશે જ હંમેશ, તને જ ચાહતી રહી છું,
શુ ખબર ઓચિંતો પણ પછી નકાર લાવશે,

લ્યો હદ કરી હવે, અસ્વીકાર કરી ને પ્રેમનો,
સાગરો ભલે ને પછી ભરીને પ્રેમના લાવશે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન:
( ૧:૩૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 240
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s