આંખોમાં પડઘાતી વાતો…

238. આંખોમાં પડઘાતી વાતો…
———————————————
કેમ ખયાલી દુનિયામાં વિચાર કરો છો,
બોલતાં નથી છતા તમે સવાલ કરો છો,

પહેલા કર્યા કરતા સપનામાં પરેશાન,
ખુલી આંખે પણ હવે તો હેરાન કરો છો,

શોધી શોધીને પણ હતી થાકેલી નજરો,
આવ્યા છતા, કેમ આટલી વાર કરો છો,

કંઇ કેટલી સકલ અને સિરત ફરતી રહી,
હવે તો અદાઓ તમે અપરંપાર કરો છો,

ક્યાં સુધી આમ મૂંઝાયેલા રહેશો ચહેરે,
કહો જરા, હવે કયા તમે વિચાર કરો છો,

કદીયે ન કરતા ભલે તમે નજરના વાર,
નજાર કેમ હવે દિલમાં આરપાર કરો છો,

એક તલક જોતાં ન કદીયે પહેલા સામું,
છુપાઈ હવે નજર તમે વારંવાર કરો છો,

અમસ્થા સ્પર્શતા હતા ને ગરબામા હાથ,
કે રીઝવવા કોશિશ પણ અપાર કરો છો,

બાહોમાં જકડી લઇને જ મળવું હતુ તને,
પ્રયત્ન દુર રહેવાના તમેય હજાર કરો છો,

તમે મારા જ થઈને રહો એમ ક્યાં કહું છું,
પણ પારકા કેમ આમ અસરદાર કરો છો,

નથી સમજાતી નફરત, પ્રેમની રીતભાત,
રહીને હવે રહસ્યમય તમે કમાલ કરો છો,

ભલે ને નથી હસતા વારંવાર મને જોઇ,
જ્યારે હસો ઘાવ દિલમાં ચોટદાર કરો છો,

સંબંધ અને વ્યવહારમાં પણ ભેદો જોયા,
પ્રેમમાં કેમ આટ-આટલા પ્રકાર કરો છો,

નજરો મારા પર, પડી તો છેલ્લી છતાંય,
કહો છો, નફરતનો જ બસ ચિતાર કરો છો,

અમસ્થા જ તમે હવે કેમ વિચાર કરો છો,
કેટ કેટલા સવાલો મને વારંવાર કરો છો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨૦, ૨૨, ૨૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 238
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s