બહાર આપજે…

235. બહાર આપજે…
————————————
ક્યારેક તો તારી એક સવાર આપજે,
મને પ્રકૃતિની નવીન બહાર આપજે,

સમય ભલે નથી તનેય જરા અમથો,
માંગુ ત્યારે પૃકૃતિનો નિખાર આપજે,

કામ કાજ તો દરેકને હોવાના જ છે ને,
આપી શકે તો નકારમાં હકાર આપજે,

વાતચીત અને બે ઘડી આપણી ચર્ચા,
મનેય નવા ક્યારેક તું વિચાર આપજે,

સ્પંદન કરતા હોઠની એ નિખાલસતા,
ક્યારેક હોઠોને હોઠની ભીનાશ આપજે,

ખોવાયેલ રહીશ પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં,
તારા ખોળે પાલવની કિનાર આપજે,

ક્યારેક આપે તો એક સવાર આપજે,
પ્રકૃતિની એ લખલૂટ ભરમાર આપજે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૯:૪૪ સવારે, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
————————————
© Poem No. – 235
Language – Gujrati
————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s