રાવણ બાળશે…

229. શીર્ષક – રાવણ બાળશે…
––––––––––––––––––––––––––––––––
સવાલો ક્યાં બદલાય છે, કે કોણ મારશે?
તાજુબ છે, આજે રાવણ રાવણને બાળશે,

ક્યારેક કોઈને દોષ દઈને છૂટી જવું સાવ,
પછી ફરીયાદ એજ હવે મને કોણ તારશે,

એવું નથી કે એક સાચા રામ માત્રજ હતા,
પણ રાવણ તારી વાત સાચી કોણ માનશે,

ઠીક સતયુગ ને તારી શિવભક્તિની વાતો,
તૂ પણ હતો રાક્ષસરાજ એ કોણ ભૂલાવશે,

ભલે સીતા સદા પવિત્ર રહી તારી લંકામાં,
કરેલું તેં અપહરણ સત્ય એ કોણ ઠુકરાવશે,

અંતરનો અંધકાર આજ પણ અંદર ધરબી,
માનવ પૂતળા બાળી સંસારને અજવાળશે,

છતાંય પોતાના રાવણને નિર્દોષ ઘણી ને,
સાચો રાવણ પૂતળા બીજાના સળગાવશે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( દશેરા નિમિત્તે, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
––––––––––––––––––––––––––––––––
© Poem No. 229
Language – Gujrati
––––––––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s