ચો જ્યા તા…

230. શીર્ષક – ચો જ્યાં તા…
———————————————

બોલાવ્યા તેં દી નો આવ્યાં, ચો જ્યાં તા,
આમ ઓચિંતા ભુલાવી તમે, ચો જ્યાં તા,

એક તો વરસાદ, ને ગરબામાં કોઈ નઈ,
બોલાવી લઇ ને પછી તમે, ચો જ્યાં તા,

કાદેવ કિચડની વાત હું નથી કરતો હવે,
હાજર હતાં નઈ તો એકલા, ચો જ્યાં તા,

કેતા હતાં આવ ગુમીશુ રાસગરબા સાથ,
જ્યારે દાંડિયા લાવ્યા તમે, ચો જ્યા તા,

ફેરફુદરડી ફરવાનું કહેતી હતી સાથે રહીં,
જ્યારે ઢોલધબકારા વાગ્યા, ચો જ્યા તા,

લ્યો અમે છેક છેલ્લે સુધી રાહ જોયા કરી,
તમે આવીને આમ ઓચિંતા, ચો જ્યા તા,

આજે છેલ્લો જ તો દિવસ હતો ગુમવાનો,
સોસાયટી મુકીને આજ તમે, ચો જ્યા તા,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન:
( ૧૨:૧૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬)

———————————————
© Poem No. 230
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s