ઝળહળવુ…

228. શીર્ષક – ઝળહળવું
––––––––––––––––––––––––––––––––
કહે છે કે સત્ય બહુ કડવું હોય છે,
પણ પચાવવામા હળવું હોય છે,

ચંદ્ર ભલે તડપ્યા કરે દીવસભર,
રાતમા એને ઝળહળવું હોય છે,

ઝાંઝવા તડપીને પાંદડે ઝરે છે,
એને પણ પાંદડે નીતરવું હોય છે,

વરસાદ તડપ્યા જ કરે વરસવા,
ધરતી સાથે એને મળવું હોય છે,

ભલે વહે લાગણીઓ તુજ વીના,
એને પણ આંખે સરવું જ હોય છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૬:૧૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )

––––––––––––––––––––––––––––––––
© Poem No. 228
Language – Gujrati
––––––––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s