આરપાર…

227. શીર્ષક – આરપાર
––––––––––––––––––––––––––––––––
આઇના સામે રહી શણગાર કરો છો,
જાણે નજરો એમા ધારદાર કરો છો,

બસ બતાવી જ હજુ અમે તો કટાર,
તમે તલવારથી સીધા વાર કરો છો,

આંખો બનાવીને ડરાવતા ઠીક હતુ,
હવે નજરો તમેય આરપાર કરો છો,

પહેલા જલ્દી ઊગી નીકળતી સવાર,
સપનામાં ક્યાં તમેય સવાર કરો છો,

હતુ લાગણીનું માત્ર પ્રતિબિંબ પ્રેમ,
તમે નફરત પણ અસરદાર કરો છો,

સાચું કહું છું માન કે ન માન ‘જીવન’,
આંખોથી વાર પણ જોરદાર કરો છો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૫:૦૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
––––––––––––––––––––––––––––––––
© Poem no. 227
Language – Gujrati
––––––––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s