બોલ શુ લખું…?

222. શીર્ષક – બોલ શુ લખું…?
––––––––––––––––––––––––––––––––
લે વારંવાર કહ્યા જ કરે છે, તુ લખ પછી હુ લખું,
કે તારા ખ્યાલો લખું કે તારા હજાર વિચાર લખું,

અસ્તિત્વ પરના ઉભરાઈ આવતા સવાલ લખું,
કે તારા વ્યક્તિત્વ પરથી તારવેલા જવાબ લખું,

ખુલ્લા શરીરે અનુભવતા એ ક્યારેક સળવળાટ,
કે ઉભરાતા એમા રહેતાં લાગણીના વહાવ લખું,

કહે તો તારા દેહના વળાંકો પરના ઉભાર લખું,
કે શબ્દોમાં કંડારી તારા આ રૂપના નિખાર લખું,

નીત નવીન કેમ દેખાય છે નથી સમજાતું મને,
કે રોજ આવા ઉભરાતા કેટકેટલા અરમાન લખું,

ક્યારેક તારા હાસ્યના પડતાં ગાલે ગોળાવ લખું,
કે પછી એનાંજ કારણે છવાતા દિલે ઉછાળા લખું,

કેટ કેટલાંક નવાજ રૂપે મને તું દરેક પળે દેખાય,
બેસીજા ને આવી સામે શબ્દે શબ્દ સાક્ષાત લખું,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૫:૨૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
––––––––––––––––––––––––––––––––
© Poem no. 222
Language – Gujrati
––––––––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s