પ્રેમ કર…

225. શીર્ષક – પ્રેમ કર…
––––––––––––––––––––––––––––––––
નથી કહેતો કે તૂ મને પ્રેમ કર,
નથી કહેતો આમ કર, તેમ કર,

પ્રેમની વાત કર્યા કરતી હતીને,
કેમ કહે છે મને હવે તું કે માફ કર,

રહ્યો સમજાવતો હૂં તને હંમેશા,
કહેતી કે પ્રેમ અનંત અપાર કર,

ભલે તુ મને નફરત કર્યા કરતી,
દિલ કહે ને એમ વારંવાર કર,

ક્યારેક ચંદ્ર પર પથારી કરીશ,
વાત તૂય ચાહવાની કબુલ કર,

છંદ, અલંકારનું હવે શુ છે કામ,
લાગણીનો બસ તુ વરસાદ કર,

રદીફ કાફિયા તો મળી જ જશે,
બસ શબ્દોમાં હવે શણગાર કર,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૨૩, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
––––––––––––––––––––––––––––––––
© Poem no. 225
Language – Gujrati
––––––––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s