તમે તો તમે છો…

219. શીર્ષક – તમે તો તમે છો…
———————————————
ક્યારેક કરો હાં ક્યારેક ના, તમે તો તમે છો,
પહેલા ખુશ હતા હવે દુઃખી, તમે તો તમે છો,

ક્યારેક ફોન માટેની લાઈનમાં રોકાઈ રહેતાં,
મળીલો છો હવે ઓનલાઈન, તમે તો તમે છો,

તમે ક્યાં આંખો સામે ગરબે ગુમાવાના હતાં,
છતાંય ઝંખના તો તમારી જ, તમે તો તમે છો,

પહેલા તો સપનેય નો’હતા આવતાં કદી યે,
સમાયા છો આવીને દિલમાં, તમે તો તમે છો,

ભાગ્યા કરશો ક્યાં સુધી દુર તમેય મારાથી,
ભણકાર હરપળમા સંભળાય, તમે તો તમે છો,

ભલેને નથી ગાતા મીઠુ કે મધુરું ગીત ક્યારેય,
દિલમાં પડઘાય છે અવાજ, તમે તો તમે છો,

તમે તો વરસાદ નથી કે વાદળ પણ નથી જ,
છતા ભીંજવી જાઓ ઓચિંતા, તમે તો તમે છો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૨:૧૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 219
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s