226. શીર્ષક – કિનારે આવ..
––––––––––––––––––––––––––––––––
દુનિયાથી દુર જરીક તો તું કિનારે આવ,
એકલી ન ભલે કોઈના તું સથવારે આવ,

દુનિયા નથી જ બદલવાની કોઈ કાળેય,
જાત જરાક તારી તુય બદલાવીને આવ,

એકલી નથી તુ ક્યારેય આ રાહમાં સંગે,
પકડ આંગળી ભૂતકાળ તારો છોડી આવ,

અત્યારે ભલે ન સમજાય મારી લાગણી,
સમજાય જ્યાંથી તુરંત ત્યાથી દોડી આવ,

ગહેરાઇ ભલે છે, અંદર ઉતરી જા પ્રેમમાં,
કહીશ નહીં હવે જલ્દી, કે તું કિનારે આવ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૩૮, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
––––––––––––––––––––––––––––––––
© Poem no. 226
Language – Gujrati
––––––––––––––––––––––––––––––––

Advertisements