અમથા વિચાર…

223. શીર્ષક – અમથો વિચાર…
––––––––––––––––––––––––––––––––
ગઝલના પ્રકારોમાંય નથી ક્યાંય તમે,
છતા જાણે છંદ અને અલંકાર લાગો છો,

આંખો સામે આવીને પણ ક્યાં બેસો છો,
છતા જાણે સામેજ સાક્ષાતકાર લાગો છો,

ક્યારેક તો હુંય જોઈ ચકરાઈ જ જાઉ છું,
કુદરતનો અદ્ભૂત કોઈ ચમત્કાર લાગો છો,

ઉછળતા ધોધ કિનારે પછડાય ઉર્મિઓના,
ક્યારેક અવિકાર ક્યારેક વિકાર લાગો છો,

દિલમાં નથી રહેવા ઇચ્છતા તમે ક્યારેય,
છતાં જાણે ધબકતો એ ધબકાર લાગો છો,

ક્યારેક વાતો ને આ ખ્યાલો સાથેની દોટ,
છતાં જાણે અમથો એક વિચાર લાગો છો,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧:૦૬, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
––––––––––––––––––––––––––––––––
© Poem no. 223
Language – Gujrati
––––––––––––––––––––––––––––––––

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s