શણગાર..

217. શીર્ષક – શણગાર..
———————————————
કોણ કહે છે કે ગઝલમાં પણ સણગાર થવા જોઈએ,
લાગણી અને શબ્દોના તિર આરપાર થવા જોઈએ,

છંદ, અલંકાર અને પ્રાસ બેસાડતા ભલે ના આવડે,
પણ શેર એનાં દરેકે દરેક અસરદાર થવા જોઈએ,

નામો પણ રદીફ, કાફિયા કેવા વિચિત્ર લાગે ને હવે,
લાગણી ને શબ્દોના વાર, ધારદાર થવા જોઈએ,

ભલે એમા માત્રાના મેળ કે અક્ષરના મેળ નાં હોય,
વાંચનારના દિલના ઝખ્મો તારતાર થવા જોઈએ,

કદાચ શબ્દાનું પ્રાસ કે અંત્યાનુ પ્રાસ નાં જળવાય,
લાગણીઓમાં શબ્દો પણ ભરાવદાર થવા જોઈએ,

કહે છે મહોબત કે ઇશ્કને યાદ નથી રાખતી દુનિયા,
પ્રેમ એવો કરો ચારેકોર એના ચકચાર થવા જોઈએ,

ગમતા વ્યક્તિ સાથે ભલે જોડતા રહો દિલના તાર,
પણ ક્યારેકતો દૂશમનો પણ દિલદાર થવા જોઈએ,

પડ્યા રહેશે ફાસ્લા અહિં આ સંબંધોની જ સડકો પર,
હવે આ બધાય બંધનો પણ ચકનાચૂર થવા જોઈએ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૭:૪૫, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )
———————————————
© Poem No. 217
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s