મઝા નથી આવતી..

212. શીર્ષક – મઝા નથી આવતી..
———————————————

એકલા એકલા તો રોજ હવે ગરબા ગાવાની પણ જાણે મઝા નથી આવતી,
જોનાર પણ કોઈ ન હોય કિનારે સજવા ધજવાની હવે મઝા નથી આવતી,

ક્યારેક દિવસો દુર ભાગ્યા કરે છે અને ક્યારેક ભાગતી રાતોને જોયા કરૂ છું,
નવરાત્રી વગરની જાણે જીંદગી તો જીવવામા પણ હવે મઝા નથી આવતી,

હોઈશ જ તુ કદાચ જીવનને કોઇક અંશે મારી સાથે જ ક્યાંક અજાણ જીવતો,
આજની આ ઘડીમાં જો વિચારું તો તારા હાજર ન હોવામાય મઝા નથી આવતી,

ભલેને તું કહે મને વારંવાર એમજ કે હૂં તને ક્યારેય સમજી નથી જ શકવાની,
તારી સાથે હવે જો ન થાય એક દીવસ પણ વાત તો જાણે મઝા નથી આવતી,

એવું પણ નથી કે તારા વગર હૂં સાવજ અધૂરી અધૂરી રહીં જાઉં આ ભીડમાંય,
તારા વગર જ જો હોય મારી પૂર્ણતા, મને એ પૂર્ણતાનીય મઝા નથી આવતી,

લોકલાજ પરિવાર માટે દુર છું હું, ક્યાંક અધૂરપ તો અંદર દિલે ચાલ્યા જ કરે,
મળી તને હુ પુર્ણ તો થઈશ, ઘણાં જીવ બાળીને તને ચાહવાની મઝા નથી આવતી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૧૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ )

———————————————
નોંધ – એક સ્ત્રીના દિલના વિચારોને આધારે લખી હોવાથી એમા સ્ત્રી દ્રારા ઉચ્ચારાતા શબ્દોનો ટૉન હશે.
———————————————
© Poem No. 212
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s