કિનારો હોવો જોઈએ..

209 શીર્ષક – કિનારો હોવો જોઈએ…
———————————————
કાગળ ભલે સાવ કોરો હોવો જોઈએ,
નહિં લાગણીને કિનારો હોવો જોઈએ,

તારો મારો સાથ ભલે કદી ના શકય,
સંવેદનોને હવે પનારો હોવો જોઈએ,

ભલે પ્રેમના સ્થંભો સર્જતાં રહે લોકો,
આપણો ઊંચો મિનારો હોવો જોઈએ,

ભલે ને ખેલ ખેલી જાય દિલથી મારા,
જમાનોય ત્યારે ધુતારો હોવો જોઈએ,

તું કર્યા કરે વાત સમયની જ વારંવાર,
સમય તારોય બિચારો હોવો જોઈએ,

ભલે તું વારંવાર વાત કર્યા કરે પ્રેમની,
પુછાય તયારેય હોંકારો હોવો જોઈએ,

ભલે ને તારા દિલમાં સુર નથી પ્રેમના,
જરીક સરખોય ભણકારો હોવો જોઈએ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૬:૩૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬)
———————————————
© Poem No. 209
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s