હું હાર્યો તો નથી..

હું હજુ સુધી હાર્યો તો નથી,
સત્ય છે કે જીતી શક્યો નથી,
જીવનની શરૂઆતથી જ હું,
સાવ અલગ છું,
વિચિત્ર છું, કદાચ નકામો,
હુ જેમ ઇચ્છતો રહ્યો જીવવા,
એમ ક્યારેય જીવી જ નાં શક્યો,
હા પણ એય સાચું છે,
હુ હજુ સુધી હાર્યો તો નથી,

ક્યારેય સારો બની શક્યો નથી,
કોશિશ કરૂ છું ક્યારેક,
બદલાઇ જવાની,
બદલાવ લાવવાની,
જીવતાં શીખવાની,
પણ હજુય નથી કરી શક્યો,
તેમ છતા એજ કહીશ,
હું હજુ સુધી હાર્યો તો નથી,

કોઇના સાથે રહી શક્યો નથી,
કોશિશ કર્યા જ કરૂ છું,
એકાંત ને દુર કરવાની,
અને ખુલીને જીવવાની,
પણ દરેક પળે એજ એકાંત,
સામો ચાલ્યો આવીને,
અથડાઈ જ જાય છે,
જોકે એય જાણે તો છે જ,
હું હજુ સુધી હાર્યો તો નથી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
(૧૨:૫૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ )

———————————————
© Poem No. 204
Language – Gujrati
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s