નામ એનાં શુ રાખું…?

205. નામ એનાં શુ રાખું,

સમયનું કોઈ કહે એવા નિશ્ચિત પરિણામ રાખું,
પ્રેમ વગરના છે સંબંધો નામ એનાં શુ રાખું…?

ધર્મ, જાતિ અને ગરીબીના આધારે વેચાય છે,
વિસરાતા પ્રેમસંબંધોમા નામ એનાં શુ રાખું…?

વસ્તુ પણ માત્ર નામથી જ વેચાય છે અહિં હવે,
સંવેદનોનાં ઉઠતા તોફાને, નામ એનાં શુ રાખું…?

પ્રેમની વાત નથી જ કરવી મારે દુનિયાદારીમાં,
સડેલા વિકૃત સમાજમાં હુ નામ એનાં શુ રાખું…?

ઉલજન થઈ છે ‘જીવન’ કે હવે શુ ઉપનામ રાખું,
દિલે વહેતી લાગણીમાં છે, નામ એનાં શુ રાખું…?

કોઈ કહે છે છંદાસ, આછંદસ, કવિતા અને ગઝલ,
તારી યાદે ઉભરાતા નીર, નામ એનાં શુ રાખું…?

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
(૨:૩૨, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬)

———————————————
© Poem No. 205
Language – Gujrati
( Shabdsarjan – kavygoshthi sap-2016)
———————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s