તારા વગર મઝા નથી…

———————
● શીર્ષક – તારા વગર મઝા નથી…
———————

તને સાચું કહું કે ખોટું,
સાચું કહ્યા વગર મઝા નથી,
પણ તને સત્યમા મઝા નથી,
તુ ભલે ઇચ્છે ગમે તેં,
સાચું કહું ને તો તને,
તારા વગર પણ મઝા નથી,
ક્યાંય હવે લાગણીમાં,
અને સપનામાં રઝા નથી,
ઊડ્યા કરવું છે હવે આસમાને,
પાંખો વગર હવે મઝા નથી,
કેમ રિસાય નથી સમજાતું,
કહ્યું તો ખરા તને યાર,
મારા આ સંસારે તને,
રિસાઈ જવાની રાજા નથી,
કારણ કે તારા ઉદાસ ચહેરે,
હસતાં હોવાં જેવી મઝા નથી,
ક્યારેક હસ્તી અને રમતી,
નજારો સામે જ રહે છે,
તને દુર જવાની રઝા નથી,
ભલે ને વારંવાર તુ દુર,
અને હું રિસાયેલો જ રહું,
પણ વાસ્તવમાં સત્ય તો,
તારા ન હોવામાય મઝા નથી,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૦૦, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ )

——————————-
© Poem No. 200
Language – Gujrati
——————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s