સહાદત-એ-સુલતાન (મારુ કાવ્ય)

વિવાદો થી ગભરાઈ જાય જો વ્યક્તિ કોઈ,
તો ક્યારેય આગેવાન બની નથી શકાતુ,

ઝેરના પ્યાલા જોઈને ભાગી જાય જો કોઈ,
તો મીરા જેવા કૃષ્ણપ્રિયા બની નથી શકાતુ,

રાહ જોવાની પણ જો ક્ષમતા રહી નથી હવે,
અમર ઇતિહાસે શબરી યે બની નથી શકાતુ,

નજીવા શબ્દબાણે જો છેદાઇ જાય તમ જીવ,
એથી કવી કે સાહિત્યકાર બની નથી શકાતુ,

કરે તો છે એ વાત રાવણને મારી નાખવાની,
પણ મર્યાદાથી ડરીને રામ બની નથી શકાતુ,

પ્રેમ અને માન રાખવાની જો અક્ષમતા હોય,
એનાથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બની નથી શકાતુ,

ઓળખે છે દુનિયા રામ પહેલાય હનુમાન ને,
રામનામ વીનાય કપીરાજ બની નથી શકાતું,

કહેતાં હશે રાજા બની અહિં સંસારે જીવવાની,
પણ ઘાતક થઈને ‘સુલતાન’ બની નથી શકાતું,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૪:૧૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s