મારા વગર

નથી કહેવું મારે કાંઈ હવે,
ચુપ રહેવું છે, નિઃશબ્દ બની,
જોયા કરીશ બસ હુ હવે,
તને હસતા, રમતા,
ખુશ થતા અને જીવતાં,
મારા વગર…

વિચાર આવે, કહું કઇક,
ચુપ રહું ક્યારેક અને ,
પાછો, તારી ચુંપ્પી જોઇ,
તને ખુશ જોઇ ને,
બસ વિતાવી લઈશ,
જીવનની આ ક્ષણો,
તારા વગર…

કદાચ તુ ખૂશ હોઈશ,
જીવી શકીશ, દુઃખ વગર,
યાદો વગર, પ્રેમ વગર,
વીતેલા દિવસોની ચિતાએ,
તું કદાચ જોયા કરીશ,
ઍક ટશે, નિરંતર,
મારા વગર…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬)

( ઓચિંતા શબ્દોનાં સથવારે….)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s