જીવન સફર…

જન્મદિવસ કેવો દિવસ એક આવે છે,
જાણે ઇશ્વર સમયની કિંમત સમજાવે છે,

સચ્ચાઈ તો સમયને સમજી લેવામાં છે,
આતો અમસ્થા લોકો આનંદ મનાવે છે,

દુઃખ સુખ તો હવે રહી ઘટમાળ જીવનની,
સમજદાર પ્રત્યેક દિને ઉત્સવ મનાવે છે,

ભલે વરસતો આ વરસાદ, પલાળી નાખે,
એમા પણ ભીંજાઈ ને ખુશીઓ મનાવે છે,

લોકો બદલાય છે દુનિયામાં ઇશ્વર નહીં,
જ્ન્મ અને મરણ બંને હિસાબ લગાવે છે,

ક્યારેક સુખ અને ક્યારેક દુઃખ પણ આવે,
પણ જીવનની એજ સાચી રાહ બતાવે છે,

ક્યાંક હશે શુષ્ક જીવન, ક્યાંક હર્યું ને ભર્યું,
દુઃખી ન થાય, જીવન તો રંગ બતાવે છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
(૨:૪૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s