કિંમત પ્રેમની…

જોને આજે હુ ફ્રી છું, ને ઓનલાઇન પણ,
ચાલ ને દિલની વાતો આજ કરી લઇએ,

પછી કદાચ મળવાનું થાય કે ના થાય,
ચાલ ને આજ છેલ્લી વાર મળી લઇએ,

પછી ભલે તુ ક્યારેય પાછી નાં આવતી,
ચોખવટ દિલની આજ ફરી કરી લઇએ,

અણધાર્યું વાદળ વરસી પડ્યું મારી પર,
ચાલ પ્રેમ વર્ષા સમજીને પલળી લઇએ,

નથી કહેવી હવે શબ્દોમાં કોઈ વાત તને,
આવ સામે નિશબ્દ વાતો સમજી લઇએ,

ભલેને તને કિંમત ન જ સમજાય પ્રેમની,
આવ પ્રેમમાં તૂટેલાને આજ પૂછી લઇએ,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૦:૧૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s