ચિત્ર સર્જન Sap-2016 [kavygoshthi]

કોણ જાણે આ જગતમાં હવે,
કોને ભાલઈના કામ કરવા છે,

મનુષ્ય થયો છે જ બેશરમ,
હવે પ્રાણીઓને પણ કામ કરવા છે,

પ્રકૃતિ ભલે હોય માતા સૌની,
ઋણ માનાં માથે ઉધાર કરવા છે,

ભલે ને વેરાતા જાય જંગલો,
આપણે તો પૈસાના ઢગલા કરવા છે,

વેંઢાર્યાં કરે બોજ અબોલા જીવ,
માણસે બસ પૈસાના જાડ કરવા છે

ક્યારે સમજશે આ જીવડો પ્રભુને,
એને સર્વેને રાખમાં તો ખાખ કરવા છે,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૪:૦૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬)

[ કાવ્યગોષ્ઠિ ગ્રુપમા ચિત્રસર્જન અંતર્ગત લખાયેલ રચના, સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૬ ]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s