વિસરાયેલી વિરાસત…

સભ્યતાની વાત ન કરો સાહેબ,
દેશના ઐતિહાસિક વારસાઓ તરફ ધિક્કાર ભાવ જોયા છે…

ચોખ્ખાઈ થઈ જૂની વાત શાનની,
દેશની અણમોલ વિરાસત પર ગંદકી ફેલાવતાય જોયા છે…

જાળવણી કરવાની તો ક્ષમતા નથી,
છતાંય કચરાના ઢગ ચોરીછુપે દૂરથી છટકાવતા જોયા છે…

સંરક્ષણની વાત સાવ જ છોડો સાહેબ,
સરકારને પણ જોતી નજરે આંખ આડા હાથ કરતા જોયા છે…

ભલે વારસો અણમોલ સદીઓ જૂનો,
પુરાતન ખાતા અને જનતાને એનો વિનાશ કરતા જોયા છે…

મહેસાણાની શાન બૌત્તેર કોઠાની વાવ,
એજ વાવને ધરોહરી શાનથી વેરાન કરતા લોકોને જોયા છે…

ભલે નથી સમજ સભ્યતાની અહિં,
પણ માણસાઈની વિભાવનાને પણ શરમસાર કરતા જોયા છે…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૬:૨૩, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ )

Note :-
કાલે મહેસાણા શહેર સ્થિત સૌથી પુરાણી ઐતિહાસિક વાવ ની બદતર હાલત જોયા બાદ અનુભવેલી લાગણીઓ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s