યાદ રાખજે…

ફેઅબૂકની દુનિયામાં ભલે તુ મને દુર રાખજે,
વાસ્તવમાં મળે ક્યારેક તો જરૂર યાદ રાખજે,

વોટ્સએપમાં ભલે હુ કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં નથી,
નંબર લાગે ભૂલથી તો અવાજ યાદ રાખજે,

મારી ટ્વીટ ટ્વીટરની ભલે રીટ્વીટ ન કરે,
પણ કહેલી વાત વાસ્તવમાં તુ યાદ રાખજે,

ફોલો નહીં કરે ઈંસ્ટાગ્રામમા એ તો ચાલશે,
ન થાય અનફોલો જીવનમા તુ યાદ રાખજે,

સાઇટ્સ તો ઘણી છે સોશિયલ મોબાઇલમાં,
પણ હુ તો છું વાસ્તવિક એ વાત યાદ રાખજે,

હાઇક, ટેલીગ્રામ, લિંકડઈન ઘણી સાઈટ છે,
દુનિયાની કઇ સાઈટ છું હું જરા તુ યાદ રાખજે.

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૨:૪૫, ૨૨ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s