શુ છે બહેન…??

જરા આ દિવસે સમજાવ, શુ છે બહેન…?
શબ્દો ઓછા પડે એવો સબંધ છે બહેન,

જ્યારે વહેતા પાણી મપાય નહીં ત્યારે,
લખલૂટ વહી જતો પ્રેમનો ધોધ છે બહેન,

સ્વયં પરભ્રમ નાં કરી શકે સ્નેહ બાળકોને,
એ સ્નેહની ચરમ સીમાનો સાગર છે બહેન,

જ્યારે આજના દિવસની કરૂ હુ વાત તને,
સુની કલાઈ પરનો આ શણગાર છે બહેન,

નથી જોઇ નિર્મળ પ્રેમની પરિભાષા હજી,
પણ પ્રેમ શબ્દનો સાક્ષાત્કાર છે બહેન,

નથી હોતા ભેદ બહેન તારી અને મારી નાં,
દિલથી માને, એ અનમોલ રતન છે બહેન,

સુની કલાઈ પર સુંદરતાનું પ્રતીક છે બહેન,
મોત સામે ભલે, સુરક્ષાનું વચન છે બહેન,

કોણ કહે છે, શુ કિંમત છે જગમાં બહેનની,
કિંમત નાં થાય, અનમોલ રતન છે બહેન,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૮:૫૬, ૧૮ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬)

[ આજના દિવસે મારી બે અનમોલ પ્રેમની નિશાની સમી બહેનોને સપ્રેમ અર્પણ… આ ભાઈ તરફથી થોડાક શબ્દોની ભેટ…]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s