આવ ને કાના…

ક્યારેક તો વૃંદાવનમાં આવને કાના,
હવે તો તુ ય મથુરા ભૂલાવ ને કાના,

લુછવા હવે રેલાતા રાધાના આંસુ,
વૃંદાવન પાછો ફરીને આવને કાના,

ગોપીયો પણ જોયા કરે છે વાટ અહિં,
યમુના કાંઠે વાંસળી તો વાગડને કાના,

તડપે તારા વિરહમાં કોઈ યમુના તટે,
એનાં આંસુ લુછવા જરા આવને કાના,

જોને વહ્યા કરે છે ધાર જશોદા નંદની,
એ આંખોની પ્રેમાજ્ઞની બૂજાવને કાના,

હવે સુનો યમુના તટ પાડ્યો ને રાધા,
જરા થોડોક એકાંત દુર કરાવને કાના,

અહિં નથી મહેલ માળીયા મથુરાના,
ગોવર્ધને ગાયો ચરાવા આવને કાના,

મૂરઝાઈ રહ્યુ છે પ્રેમનું આ પાંદડું અહિં,
પ્રેમ ખાતર તો ઍક વાર આવને કાના,

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
( ૧૧:૨૬, ૧૬ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s