એ બાપ્પા સાંભળો છો ને…?

એ બાપ્પા સાંભળો છો ને,
હા બસ આજે ફરી આવી,
એક અરજ લઇને,
તારી પાસે, હંમેશની જેમ,
ઓળખતા હશો ને મને,
એજ સુનંદા છું હૂં,
જેનાં જીવનમાં માત્ર,
એક તમે સર્વસ્વ હતાં,
આજ ફરી આવી છું હુ,
તારી સામે, તારા દ્વારે,
એ બાપ્પા સાંભળો છો ને…?

એમને હજુય એમ જ છે,
કેટલા… તમેજ કહો ને…
હજુ કેટલા ધક્કા ખાઈશ,
કંઇક રસ્તો સૂઝે એમ કરો,
થાકી ગઇ છું, હવે હૂં,
એમને હજુય ઠીક નથી,
તારા નામે દિવા કર્યા,
જાપ કર્યા, પૂજા,
અર્ચના અને પ્રાથના,
કેટ કેટલું યાદ પણ નથી,
એ બાપ્પા સાંભળો છો ને…?

હવે તો આસ્થા ડગમગી,
વિશ્વાસ તૂટે છે મારો,
એમને હજુય ઠીક નથી,
તમે સાંભળો છો ખરાં ને…?
ક્યારેક લાગે તમે છો,
પણ હવે નથી દેવાતો,
જૂઠો દિલાસો પણ,
હારી ચૂકી છું, બાપ્પા,
બસ જાણે પથ્થર સામે હોઉં,
લાગે હવે, કંઈક તો કહો,
એ બાપ્પા સાંભળો છો ને…?

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’
(૧૦:૩૦, ૮ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬)

( kavygoahthi dvara image પરથી રચના)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s