પ્રેમ….હું છું ….તું છે ….

પ્રેમ….હું છું ….તું છે ….
અને અગાધ પ્રેમ છે…
બીજું શું જોઈએ છે? (Vt)

બીજું હવે ખુલ્લું આકાશ જોઇએ છે,
અને ઉડી જવા બે પાંખ જોઇએ છે.?. (Ss)

પાંખ લઈ ને ઉડી જશો
માળો વિખેરી ને શું મળશે (vt)

મળવાની ક્યાં હવે આશ છે,
ઊડી જવું એજ આત્મવિશ્વાસ છે. (Ss)

ઉડવા આખું ગગન છે પંખી
ઘડીક રોકાઈ ને શ્વાસ તો લઈ લ્યો (vt)

શ્વાસ લેવા કેમ રોકાવું હવે,
મન મુકી ઊડી જવું જ છે હવે, (ss)

ઉડતાં પંખી ને કેમ સમજાવું
એકલતા અસહ્ય બની છે હવે (vt)

એકલતા ની ક્યાં ચિંતા હવે,
તુ સાથ હોય, એજ સઘળું હવે, (ss)


~ sultan singh & vaidehi trivedi

[મળતિયો પ્રયાસ…]

(24 july, 2016)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s